Cenik

Cenik

LETNA IGRALNINA

S plačano letno igralnino pridobi igralec pravico do najema prostih igrišč preko spletne rezervacije.

Članarina: 30 EUR

Cena najema igrišča: 10 EUR/h oz. 5 EUR/h za člane.

Opomba: Članarina ni sestavni del igralnine in velja za celo leto in za vse klubske dogodke. S članarino so člani, ki ne plačajo letne igralnine, upravičeni do znižanega cene najema igrišč.

Teniški klub Slovenske Konjice,
Tattenbachova ulica 5, 3210 Slovenske Konjice